STRUČNI TIM


ZAPOSLENICI
– voditelj
– logoped
– rehabilitator
– zdravstveni djelatnici
– vozač
– pomoćna radnica

VANJSKI STRUČNI SURADNICI
– pedijatar
– stomatolog
– fizioterapeut
– rehabilitator
– pedagog
– psiholog
– vjeroučitelj

VOLONTERI
– raznih dobnih skupina, profila i struka