Odluka o organizaciji rada za vrijeme epidemije bolesti COVID-19

26. ožujka, 2020.

Temeljem dopune članka 6. i točke 1. stavka 1. Odluke, KLASA:011-02/20-01/12, URBROJ:519-02-1/1-20-1 o organizaciji rada centara za socijalnu skrb i pružatelja usluga socijalne skrbi za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, koju donijelo je Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku , mr.sc. Ante Šola donosi Odluku o organizaciji rada, rasporedu rada i radnog vremena kod pružatelja usluge socijalne skrbi za vrijeme epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusomDetaljnije…

HODOČASTILI SMO U SVETIŠTE MAJKE BOŽJE BISTRIČKE

10. listopada, 2018.
Hodočašće u Mariju Bistricu

U suradnji s Pastoralom osoba s invaliditetom i njihovih obitelji Varaždinske biskupije, u petak 5. listopada korisnici Dnevnog boravka djece „Dr. Antun Bogdan” iz Čakovca hodočastili su Majci Božjoj Bistričkoj. Hodočasnici su bili dnevnog boravka, od toga troje njih u kolicima, njihove obitelji, volonteri i djelatnici, sveukupno 39 osoba. Putovanje je za sve djelatnike dnevnog boravka bilo drugačije od svih do sad jer su po prvi puta mogli omogućiti svojimDetaljnije…