KORISNICI

Naša ustanova pruža uslugu individualne psihosocijalne podrške za djecu i uslugu poludnevnog boravka.

Korisnici  poludnevnog boravka  su  djeca i odrasli s većim i višestrukim teškoćama.

Korisnici individualne psihosocijalne podrške su djeca (0-18) s različitim teškoćama predškolskog i školskog uzrasta.

Psihosocijalna podrška je socijalna usluga koja se provodi individualno i obuhvaća rad logopeda, rehabilitatora i psihologa (usluga logopedske terapije, odgoja i edukacijske rehabilitacije te psihološke podrške).