NAŠE DJELATNOSTI

POLUDNEVNI BORAVAK

U programu poludnevnog boravka (do 8 sati dnevno) djeci s tjelesnim i mentalnim oštećenjima pružaju se usluge prijevoza, zdravstvene njege, brige o zdravlju, zdrave prehrane, medicinske i psihosocijalne rehabilitacije i habilitacije, organiziranog provođenja slobodnog vremena i odgoja u vjeri.
Za korisnike, koji su školski obveznici, od 2005. godine u našim se prostorima odvija školski program kojeg provode edukacijski rehabilitator i logoped Centra za odgoj i obrazovanje Čakovec. Program se provodi u individualnom obliku rada, temeljen je na postupku procjene sposobnosti i potrebe svakog pojedinog učenika, a u okviru standarda školskog programa za učenike s većim viševrsnim teškoćama.
djelatnost2

U registar poludnevnog boravka do sada su bila upisana 42 korisnika. Trenutačno je u program uključeno 10 korisnika (od mogućih 11) u dobi od 4 do 40 godina starosti. Razlozi fluktuacije su različiti. Od stacionarnog smještaja, uključivanja u druge odgojno-obrazovne ustanove, do prestanka prava na poludnevni boravak zbog korištenja prava roditelja na status roditelja njegovatelja.