O NAMA

Dnevni boravak djece „Dr. Antun Bogdan“ ustanova je koja pruža usluge socijalnog

uključivanja u vidu poludnevnog boravka i psihosocijalne podrške.

Djelatnost obavljamo na području Međimurske županije, na lokaciji A. Cesarca 15 u

Čakovcu.