Odluka o organizaciji rada za vrijeme epidemije bolesti COVID-19

Temeljem dopune članka 6. i točke 1. stavka 1. Odluke, KLASA:011-02/20-01/12, URBROJ:519-02-1/1-20-1 o organizaciji rada centara za socijalnu skrb i pružatelja usluga socijalne skrbi za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, koju donijelo je Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku , mr.sc. Ante Šola donosi

Odluku o organizaciji rada, rasporedu rada i radnog vremena kod pružatelja usluge socijalne skrbi za vrijeme epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2:

ožu 26, 2020