PROJEKTI

Program psihosocijalne podrške temelji se na Rješenju Ministarstva socijalne politike i mladih Republike Hrvatske, od 13. svibnja 2010. godine, za pružanje usluga skrbi izvan vlastite obitelji osobama s tjelesnim ili mentalnim oštećenjima, i to tjedno 60 usluga logoterapije, 20 usluga edukacijske ili socijalne rehabilitacije i 40 usluga psihološke podrške. Ugovorom o financiranju pružaju se od 1. travnja 2012. godine samo usluge logoterapije. Aneksom Ugovora koji je potpisan sa Ministarstvom socijalne politike i mladih i Caritasa Varaždinske biskupije, u našoj ustanovi, koja uz dnevni boravak pruža i usluge psihosocijalne podrške djeci do 18 godina, uz logoterapiju , od 03.listopada 2016. godine,  pružaju se i usluge odgoja i edukacijske rehabilitacije. Postupak za ostvarivanje prava i na tu vrstu usluga socijalne skrbi je isti kao što je prije navedeno za logoterapiju, tj. putem Rješenja Centra za socijalnu skrb.

U program psihosocijalne podrške trenutačno je uključeno 26 djece starosti od 3 do 8 godina.
Rad logopeda provodi se individualno i bazira se na principima učenja kroz igru. Različitim metodama i tehnikama (HANDLE, EBL, floor-time, Talk Tools-terapija oralne motorike), ovisno o djetetu, potiče se govorno-jezični razvoj. S obzirom na dob i stupanj razvoja korisnika često se radi na vještinama i sposobnostima koje su dio razvoja komunikacije, a prethode razvoju samog govora. Razvoj komunikacije podupire se uvođenjem nadomjesnih oblika komunikacije (PECS, komunikatori, komunikacijske ploče, baby sign i dr.), ovisno o vještinama i sposobnostima kojima dijete raspolaže.

Vodi se briga i o roditeljima. Kroz roditeljske sastanke i organizirane edukativne radionice i programe pružamo im podršku i trajnu edukaciju. Družimo se na organiziranim hodočašćima, izletima, piknicima i kratkim ljetovanjima.

Trenutačno je zaposleno šestero djelatnika: Kristina Novaković, prof. logoped, medicinske sestre Katarina Hoblaj i Monika Bubek, zdrav. tehničar Damir Čurila, vozač Mladen Medlobi i pomoćna radnica Maja Perša.
Uključivanjem volontera u našu zajednicu i različitim oblicima druženja djece iz vrtića, učenika osnovnih i srednjih škola, kroz projekte “Odgoj bez predrasuda” i “Škola za volontiranje”, poticali smo na prihvaćanje različitosti i senzibilizaciju pojedinca i društva na osobu u potrebi.
Kroz godinu se provede od 1000 do 1700 sati volontiranja, a daruju ih oni koji dolaze do spoznaje da je najveće bogatstvo svoje vrijeme podijeliti s drugima. I uvijek ih ima dovoljno. Jedni su se umorili ili su našli neko drugo područje svojeg djelovanja, ali su za sobom ostavili trag i put po kojem su na njihova mjesta dolazili drugi. Svatko je našao svoje mjesto da ispuni sebe i pomogne drugima.
Isto tako, dostatan broj volonterskih sati odrade zdravstveni djelatnici i vanjski stručni suradnici koji kroz različite projekte i programe posebno brinu o zdravlju i svojim znanjem i saznanjem pridonose kvaliteti života naše djece.

Financiranje je jedna nezaobilazna spona između onog što moramo i onog što možemo. To je naša svakodnevnica, činjenica i neminovnost. Budući da djeca dolaze k nama na smještaj putem Rješenja Centra za socijalnu skrb, jedan manji dio ukupnih materijalnih troškova pokriva se iz sredstava koja dobivamo po Ugovoru o financiranju od Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, dio potrebnih sredstava osiguravaju Biskupija Varaždin – Biskupski ordinarijat na čelu s mons. Josipom Mrzljakom, varaždinskim biskupom, Caritas Biskupije Varaždin s humanitarnom zakladom BOMARK, Međimurska županija, nekoliko gradova i općina, župa i svećenika Varaždinske biskupije, mnoge udruge, društva, tvrtke i mnogi pojedinci.
Svaka pomoć je posebno važna. Svima onima koji na taj način pomažu u radu naše male Caritasove zajednice posebno zahvaljujemo.
No, ne zahvaljujemo svim tim dobrim ljudima koji nas okružuju samo kod obilježavanja godišnjica, mi se svakodnevno zahvaljujemo Svevišnjemu što nam ih je poslao, što ih i dalje šalje, zahvaljujemo na plemenitostima sviju koji brinu o njima i nama duhovno i materijalno.
Zahvaljujemo na daru života i na tome što postojimo jedni za druge.