STRUČNI TIM

Dnevni boravak djece „Dr. Antun Bogdan“ nudi uslugu poludnevnog boravka te uslugu individualne

psihosocijalne podrške. Stručni tim poludnevnog boravka čine zdravstveni djelatnici. Stručni

tim psihosocijalne podrške čine logoped, rehabilitator i psiholog. Svi članovi stručnih

timova prošli su raznovrsne edukacije te su usmjereni na usvajanje specifičnih znanja i novih

spoznaja iz različitih područja edukacije i habilitacije djece s teškoćama u razvoju.

U radu se koristi individualni pristup u kombinaciji s aktualnim oblicima i metodama rada.

Stručni tim psihosocijalne podrške u svom radu koristi različite metode i tehnike iz suvremene

prakse: poticanje senzorne integracije, Floortime pristup, HANDLE, PECS sustav komunikacije, TalkTools terapija, različiti oblici nadomjesne komunikacije. Osnovni

ciljevi su poticanje govorno-jezičnog razvoja, pronalaženje odgovarajućih oblika nadomjesne

komunikacije, razvoj motoričkih, intelektualnih i socijalizacijskih vještina.

Stručni timovi nastoje djelovati na temelju transdisciplinarnog pristupa kako bi kroz

interakciju i suradnju mogli ponuditi najbolje uvjete za razvoj potencijala korisnika.

ZAPOSLENICI
– psiholog
– logoped
– rehabilitator
– zdravstveni djelatnici
– vozač
– pomoćna radnica

VANJSKI STRUČNI SURADNICI
– pedijatar
– stomatolog
– fizioterapeut
– rehabilitator
– pedagog
– psiholog
– vjeroučitelj

VOLONTERI
– raznih dobnih skupina, profila i struka