STRUČNI TIM

Dnevni boravak djece „Dr. Antun Bogdan“ nudi program poludnevnog boravka te djelatnost

psihosocijalne podrške. Stručni tim poludnevnog boravka čine zdravstveni djelatnici. Stručni

tim psihosocijalne podrške čine logoped i edukacijski rehabilitator. Svi članovi stručnih

timova prošli su raznovrsne edukacije te su usmjereni na usvajanje specifičnih znanja i novih

spoznaja iz različitih područja edukacije i habilitacije djece s teškoćama u razvoju.

U radu se koristi individualni pristup u kombinaciji s aktualnim oblicima i metodama rada.

Stručni tim psihosocijalne podrške u svom radu koristi različite metode i tehnike iz suvremene

prakse: poticanje senzorne integracije, Floortime pristup, HANDLE, EBL, ABA i dr. Osnovni

ciljevi su poticanje govorno-jezičnog razvoja, pronalaženje odgovarajućih oblika nadomjesne

komunikacije, razvoj motoričkih, intelektualnih i socijalizacijskih vještina.

Stručni timovi nastoje djelovati na temelju transdisciplinarnog pristupa kako bi kroz

interakciju i suradnju mogli ponuditi najbolje uvjete za razvoj potencijala korisnika.

 

ZAPOSLENICI
– voditelj
– logoped
– rehabilitator
– zdravstveni djelatnici
– vozač
– pomoćna radnica

VANJSKI STRUČNI SURADNICI
– pedijatar
– stomatolog
– fizioterapeut
– rehabilitator
– pedagog
– psiholog
– vjeroučitelj

VOLONTERI
– raznih dobnih skupina, profila i struka