VIZIJA


Osigurati visoku kvalitetu usluga uz aktivno sudjelovanje korisnika i njihovih obitelji u životu zajednice. Izjednačavanje mogućnosti i potreba, poštivanje prava za sve sudionike, pružatelje i primatelje usluga, radi zadovoljavanja njihovih potreba, sreće i zadovoljstva. Na temelju duhovnih vrijednosti, pružanjem kvalitetnih socijalnih, zdravstvenih i obrazovno- habilitacijskih usluga želimo biti prepoznatljivi zbog izvrsnosti usluga i postizanju tih ciljeva.