15. OBLJETNICA SMRTI DR. ANTUNA BOGDANA, PRVOG DONATORA CARITASOVA BORAVKA U ČAKOVCU

15. travanj, 2016.

U Dnevnom boravku djece s teškoćama u razvoju, koji pod okriljem Caritasa Varaždinske biskupije djeluje u Čakovcu i koji nosi ime svog prvog donatora vlč. dr. Antuna Bogdana, u petak 15. travnja spomenulo se 15. obljetnice smrti toga svećenika i dobročinitelja koji je postavio temelje za rad ove ustanove. Naime, u njegovoj kući koju je 1987. godine darovao Caritasu za smještaj djece s posebnim potrebama, godine 1996. otvoren je DječjiDetaljnije…