CARITASOV DNEVNI BORAVAK DJECE U ČAKOVCU IZVIJESTIO O PRUŽANJU NOVIH USLUGA

U Dnevnom boravku “Dr. Antun Bogdan” Caritasa Varaždinske biskupije u Čakovcu, u kojem se skrbi o djeci i mladima s mnogostrukim teškoćama u razvoju, u utorak 11. lipnja održan je susret djelatnika, roditelja i donatora te ustanove.

Bila je to prigoda za roditeljski sastanak na kojem je voditeljica Katarina Hoblaj podnijela izvješće o radu, održano je predavanje o temi “Razvoj komunikacije”, te su uručene zahvalnice za 60-tak donatora koji su sudjelovali u sufinanciranju programa povremenog boravka – usluga logoterapije, u koji je ove godine uključeno 25-ero djece predškolske dobi. Susretu su se odazvali i novi predstavnici lokalne vlasti koja također sudjeluje u sufinanciranju boravka djece iz raznih krajeva Međimurja, i to zamjenica međimurskog župana Sandra Herman, gradonačelnik Čakovca Stjepan Kovač i gradonačelnik Murskog Središća Dražen Srpak, koji su najavili daljnju pomoć i podršku skrbi o djeci s viševrsnim teškoćama u razvoju.

Voditeljica Hoblaj naglasila je kako joj je želja javnosti približiti nedavno proširene djelatnosti njihove ustanove kako bi se roditelji upoznali s mogućnostima korištenja prava djece s poteškoćama u razvoju na povremeni boravak i usluge vezane uz njih.

Dnevni boravak djece “Dr. Antun Bogdan” zbrinjava u obliku poludnevnog boravka djecu s najtežim oblicima cerebralne paralize i viševrsnim teškoćama s područja Međimurske županije. U tu svrhu u ustanovi se provode razni programi s ciljem kvalitetnijeg života osoba s viševrsnim teškoćama u razvoju i senzibilizacije društva na različitost.

Slijedeći potrebe i nove oblike skrbi, još prije nekoliko godina pokrenute su aktivnosti za dobivanje potrebnog rješenja od nadležnog ministarstva za pružanje skrbi izvan vlastite obitelji u okviru povremenog boravka osobama s tjelesnim ili mentalnim oštećenjima (viševrsnim teškoćama), i to kroz usluge logoterapije, edukacijske ili socijalne rehabilitacije i psihološke podrške.

Budući da zbog ograničenih financijskih mogućnosti iz državnog proračuna za te djelatnosti nisu bila osigurana novčana sredstva, zahvaljujući Međimurskoj županiji i drugim donatorima krenuo je program povremenog boravka.

U Caritasovu ustanovu djecu na temelju zahtjeva roditelja upućuje Centar za socijalnu skrb Čakovec. O zahtjevima, te shodno njima vrsti i učestalosti provođenja povremenog boravka u cjelini, mišljenje daje povjerenstvo u sastavu logoped, psiholog i rehabilitator. Usluge logoterapije u 2011. godini provodile su se za 10-ero djece predškolske dobi, a od travnja 2012. godine u program povremenog boravka uključeno je 20-ero djece s područja Međimurske županije i jedno dijete iz Varaždinske županije. Danas je u program uključeno 27-ero djece, od kojih je 25-ero predškolske dobi starosti od 3 do 8 godina. U prosjeku se mjesečno provede 260 usluga logopeda. Roditelji dovoze djecu prema rasporedu, a broj usluga je različit i možda nedostatan kod pojedine djece, s obzirom na velik broj uključenih. Logoped nastoji koristiti različite metode rada da bi potaknuo komunikacijske sposobnosti djece. Najveći dio malih polaznika uključen je i u dječje vrtiće među svoje vršnjake, a mnogi od njih imaju pri tome i svoje osobne asistente putem javnih radova Zavoda za zapošljavanje.

Želja je Caritasove ustanove cjelovito provođenje programa povremenog boravka jer je djeci u toj dobi i s viševrsnim teškoćama u razvoju potreban multidisciplinarni pristup za njihov daljnji razvoj. Za to je svakako nužno potrebna podrška i suradnja mjerodavnih institucija i šire društvene zajednice kako bi se zajednički pronašle mogućnosti i načini podrške i pomoći djeci i njihovim roditeljima.

Jasminka Bakoš-Kocijan

lip 11, 2013